İBRETLİKLER

İBRETLİKLER

besmele.gif

kabak.jpg

tas.gif

TAŞIN SECDE EDİŞİ

firavun.jpg

FİRAVUNUN SECDE ETMİŞ HALİ VE DERİSİNİN HALA ÇÜRÜMEMİŞ OLMASI

bulut.jpg

BULUTTA ALLAH LAFZI

kolluca_1969__46_.jpg

ESKİDEN ERMENİLERİN YAŞADIĞI SİVAS KOLLUCA KÖYÜNÜN ÜZERİNDEKİ MAĞARALARDAN BİRİNDE ŞEYTAN GÖZLERİ

<center>
<object id="WMPlay0" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" standby="Microsoft Windows Media Player bileşenleri yükleniyor..." type="application/x-oleobject" align="top" height="53" width="650">
<param name="FileName" value="http://abonem.com:8800/">
<param name="ShowControls" value="-1">
<param name="AutoStart" value="-1">
<param name="ShowDisplay" value="0">
<param name="ShowStatusBar" value="-1">
<param name="ShowGotoBar" value="0">
<param name="AutoSize" value="-1">
<param name="EnableContextMenu" value="0">
<param name="AudioStream" value="-1">
<param name="AnimationAtStart" value="-1">
<param name="AllowScan" value="-1">
<param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
<param name="AutoRewind" value="0">
<param name="Balance" value="0">
<param name="BaseURL" value="">
<param name="BufferingTime" value="5">
<param name="CaptioningID" value="">
<param name="ClickToPlay" value="-1">
<param name="CursorType" value="0">
<param name="CurrentPosition" value="-1">
<param name="CurrentMarker" value="0">
<param name="DefaultFrame" value="">
<param name="DisplayBackColor" value="0">
<param name="DisplayForeColor" value="16777215">
<param name="DisplayMode" value="0">
<param name="DisplaySize" value="0">
<param name="Enabled" value="-1">
<param name="EnablePositionControls" value="-1">
<param name="EnableFullScreenControls" value="0">
<param name="EnableTracker" value="-1">
<param name="InvokeURLs" value="-1">
<param name="Language" value="-1">
<param name="Mute" value="0">
<param name="PlayCount" value="1">
<param name="PreviewMode" value="0">
<param name="Rate" value="1">
<param name="SAMILang" value="">
<param name="SAMIStyle" value="">
<param name="SAMIFileName" value="">
<param name="SelectionStart" value="-1">
<param name="SelectionEnd" value="-1">
<param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
<param name="SendWarningEvents" value="-1">
<param name="SendErrorEvents" value="-1">
<param name="SendKeyboardEvents" value="0">
<param name="SendMouseClickEvents" value="0">
<param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
<param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
<param name="ShowCaptioning" value="0">
<param name="ShowAudioControls" value="-1">
<param name="ShowPositionControls" value="-1">
<param name="ShowTracker" value="-1">
<param name="TransparentAtStart" value="0">
<param name="VideoBorderWidth" value="0">
<param name="VideoBorderColor" value="0">
<param name="VideoBorder3D" value="0">
<param name="Volume" value="0">
<param name="WindowlessVideo" value="0">
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" filename="Http://abonem.com:8800/" src="sohbet.htm" autostart="1" showcontrols="1" showdisplay="0" showgotobar="0" enablecontextmenu="false" showstatusbar="1" height="53" width="650"></object>

bebek.jpg

petek1.jpg

kalp.jpg

KALP

agac.jpg

RUKÛ ETMİŞ AĞAÇ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !